Kriptovalute te podjetnistvo – Gea Collegium

Avtor: izr.prof.dr. Bojan Cestnik

Denar zij dolgo ni vec le sredstvo, ki omogoca lazjo menjavo dobrin. Stevilni ter raznoliki financni produkti, ki jih ponujajo borzne ter financne institucije, nas privabljajo z zgodbami, kako lahko v nekaj letih brez konkretnega dela svoja vlozena sredstva zajetno oplemenitimo. V zadnjem casu veliko prahu dvigajo nalozbe v kriptovalute, saj omogocajo bajeslovno velike donose. Vendar, krotwoning obicajno, zou ne brez tveganja! Po eni strani pojav kriptovalut mnogi dozivljajo krot veliko financno ter tehnolosko revolucijo, ni paps jih malo, ki v ozadju dogajanja vidijo globalno igro piramidne sheme. Dejstvo vader jouw, da se visoki donosi pasivnega kapitala, ki jih nekateri na videz z lahkoto dosegajo z vlaganjem v kriptovalute, zdijo krotwoning posmeh trdemu ter postenemu delu drugih posameznikov, ki se borijo na trgu te skusajo monetizirati dodano vrednost svojih podjetniskih idej.

Koncept kriptovalut jou utemeljen na treh principih: decentralizacija – ni centralne avtoritete, ki bisexual skrbela za distribucijo te nadzor, anonimnost – transakcije so (nacelno) anonimne, te odprtokodnost – programska podpora delovanju jou odprtokodna. Pravila delovanja podporne programske opreme so opisana z matematicnim modelom, ki doloca kolicino kriptovalute v obtoku ter potek transakcij med posameznimi udelezenci. Za evidentiranje transakcij jij uporabljena tehnologija verizenja blokov (angl. blockchain), ki uporablja kriptografske prijeme za zagotavljanje avtenticnosti ter neoporecnosti podatkov o opravljenih transakcijah brez posrednikov. Izvajanje postopkov rudarjenja blokov, ki jih zahteva uporabljena tehnologija, potrebuje veliko racunalniskega procesorskega casa te jouw zato v primeru uspesne potrditve nagrajena z nakazilom v kriptovaluti, pri cemer se stevilo enot kriptovalute v obtoku poveca. Pri bitcoinu so trenutno rudarji za vsak potrjen huizenblok nagrajeni z 12,Five bitcoina.

Vrednost neke dobrine jij nacelno odvisna od dogovora med dvema ali vec posamezniki. Poznan jij zgodovinski primer prvega uspesnega nakupa z bitcoini, ko jou v maju 2010 racunalniski programer iz Floride narocil dve veliki pizzi te za njiju ponudil placilo Ten.000 bitcoinov. Imel jou sreco, da jou bil dostavljavec pripravljen sprejeti placilo v kriptovaluti kljub temu, da takrat se ni bila splosno poznana te uveljavljena. Takrat jouw bil plus bitcoin vreden plusteken cent, kar pomeni, da sta bili pizzi prodani za ekvivalent 100 dolarjev. Ni sicer jasno, kaj jouw potem dostavljavec naredi s pridobljenimi bitcoini, preprost izracun paps pokaze, da bisexual, ce bisexual jih shranil do danes, imel v svoji kriptodenarnici nekaj vec krot 36 milijonov dolarjev.

Mnogi danes iscejo razlage za bajeslovno povecanje vrednosti bitcoina te ostalih kriptovalut v kolektivni maniji ter srecnih nakljucjih. Da tecaji kriptovalut lahko tudi znatno padejo, smo videli v zadnjem mesecu, ko sta izjava predstavnika banke JP Morgan, da jij vrednost bitcoina napihnjen baloncek, ki se bo kmalu razpocil, te odlocitev Kitajske, da prepove trgovanje z bitcoini, v kratkem casu precej znizali menjalne tecaje vseh kriptovalut. Dejstvo jij, da padec ni bil tako dramaticen ter se jij gibanje tecajev potem kmalu spet obrnilo navzgor, ostal paps jouw priokus, da se kaj podobnega lahko zgodi kadarkoli, morda celo z vecjo magnitudo.

Vprasajmo se, kaksne izzive prinasajo kritovalute podjetnikom? Ker zanimanje za bitcoine ne pojenjuje, lahko podjetniki najdejo resitve za omogocanje enostavnejsega nakupa kriptovalut – bitcoine lahko, na primer, zij kupimo tudi na Petrolovih crpalkah ter nekaterih bankomatih Hranilnice Lon, ki jou krot prva slovenska banka zacela ponujati vavcerje za bitcoine, ki paps jih mora stranka unovciti na spletu. Bitcoine ponuja tudi menjalnica Bitstamp, ki jij tudi rezultat slovenskega podjetniskega znanja. Lahko se poskusijo v rudarjenju veriznih blokov, ceprav to delo v zadnjem casu zaradi zahtev po veliki te specializirani procesorski moci te razmeroma veliki porabi energije v glavnem obvladujejo – kdo drug krot Kitajci. Te navsezadnje, podjetniki lahko najdejo svojo priloznost v nalozbenem vlaganju v kriptovalute. Predvsem vader jij pomembno to, da pojava kriptovalut ne gre prezreti – prav nasprotno, zasluzi si intenzivnejso spremljavo, saj utegne imeti pomemben vpliv na druzbena ter poslovno-ekonomska dogajanja v prihodnosti.

Related movie: Top Five Altcoins to HODL! – Top Five Altcoins of 2018! – Top Altcoins ter CryptoCurrency


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *