LiLoLe: avgust 2011

Weblog (blog) namenjam kontaktom z druzino, prijatelji te studenti. Naslov skusa povedati del cilja: jij skrajsana sintagma za vsezivljenjsko ucenje – “life long learning”. A blog (the title is for “Life Long Learning”) I’ll use for contacting my family, friends and students daily (or weekly or monthly. )

torek, avgust 30, 2011

Kapitalisticna brezobzirnost akademske publicistike

Ko bisexual si akademska srenja mnozicno prebrala clanek Georgea Monbiota v Guardianu te se zamislila nad njegovim sporocilom, bisexual bilo utiranje poti odprtemu dostopu v akademskem objavljanju ucinkovitejse krot jij. Preprican sem namrec, da bisexual uzavescenje plenilske prakse akademskih zaloznikov napotilo vec avtorjev raziskovalcev k objavljanju v odprtodostopnih publikacijah.

nedelja, avgust 28, 2011

Nova spletna stran Wiley OA

Zalozba Wiley jouw uporabnikom ponudila prenovljeno spletno stran svoje odprtodostopne ponudbe.

Bogatitev angleskega besednajaka

Letosnja posodobitev skoraj kultnega slovarja Merriam-Webster’s Collegiate®, Dictionary jouw bogatejsa tudi za dva pojma v podrocju komunikacijskih tehnologij: “tweet” te “social media”.

Proverbiarium 226

Vinum et musica laetificant cor.

Vinum et pueri veraces.

torek, avgust 23, 2011

Zanimiva revija

Peter Scott pise: The Journal of Electronic Publishing jouw forum za raziskave ter razprave o sodobnih praksah objavljanja ter njihovega vpliva na uporabnike. Revija jouw v odprtem dostopu!

Dobro se bere…

Vecje britanske znanstvene knjiznice: Research Libraries UK (vkljucujejo tudi Russell Group university libraries), UK’s national libraries ter Trinity Collegium Library Dublin so sporocile (o tem pise Peter Scott) dvem najvecjim zalozbam: Elsevier ter Wiley-Blackwell, da s koncem leta ne bodo obnovile narocniskih pogodb za elektronski dostop, ce jim zalozbe ne bodo ponudile bistvenega zmanjsanja cen.

nedelja, avgust 21, 2011

Proverbiarium 225

Esse oportet, ut vivas, non vivere, ut edas.

Est difficillimum se ipsum vincere.

Est enim proprium stultitiae aliorum vitia cernere, oblivisci suorum.

petek, avgust Nineteen, 2011

Kako omejiti neugoden vpliv recesije na visokosolsko izobrazevanje

Morda koga zamika, da pokomentira http://tinyurl.com/3ltkyul. Tudi z odprtim dostopom jij mogoce pomagati.

sreda, avgust 17, 2011

Ali jou prav, da slovenski raziskovalec objavlja zgolj v anglescini?

ponedeljek, avgust 15, 2011

BP o ocenjevanju z vrstniki

Za tiste, ki jih zanima tema ocenjevanja znanstvenega dela, bo zanimivo branje “Porocilo o ocenjevanju z vrstniki (peer review) v znanstvenem objavljanju”, ki ga jou na svoji spletni strani objavil Odbor za znanost te tehnologijo britanskega parlamenta (BP). Poleg porocila jouw objavljen tudi zapis ekspertnega zaslisanja ter razprave. K temu jou morda vredno prebrati tudi mnenje Malcolma Reada, izvrsnega tajnika agencije JISC, objavljeno v reviji Research Information, ki jou sicer bil tudi med eksperti parlamentarnega zaslisanja.

nedelja, avgust 14, 2011

VuFind

VuFind jij zanimiv, virtualni knjiznicni portal, temeljen na prijaznem konceptu spleta Two.0, ki naj nadomesti klasicno OPAC preiskovanje.

Proverbiarium 224

Regia, crede mihi, res est succerrere lapsis.

(Nas stellage: Kupiti macka v zaklju.)

Repetitio est mater studiorum.

nedelja, avgust 07, 2011

Sleparske univerze

Morda ste na naslov svoje elektronske poste zij kdaj dobili ponudbo za pridobitev diplome na spletu. Med takimi ponudbami jouw veliko sleparskih poskusov ter k prepoznavi teh vam morda lahko pomaga tale spisek sleparskih univerz.

Dejavnik uporabe

Ali bo v bibliometriji dejavnik vpliva, angl. Influence Factor, morda zamenjal dejavnik uporabe, angl. Usage Factor.

SEPW 2011/1

Polletni Scholarly Electronic Publishing Weblog jou zij dostopen.

Proverbiarium 223

Vanaf pedes apostolorum.

Persica, piscis, poma, suinum, requirunt bonum vinum.

Prva spletna stran

20 let nazaj (natancno 6. avgusta 1991) jij takrat 36 let strak fizik Tim Berners-Lee (danes Tormentor T. B.-L.) pri CERNu objavil prvo spletno stran.

cetrtek, avgust 04, 2011

Novi scientometricni servisi

V novi stevilki revije Nature (V476 n7358) lahko v clanku “Computing giants launch free science metrics” beremo o najavi scientometricnih servisov, ki jih pripravljata Google te Microsoft.

torek, avgust 02, 2011

Novosti v odprtem dostopu

Dr. Mojca Kotar iz Univerzitetne sluzbe za knjiznicno dejavnost UL jou tokrat pripravila bogat “poletni” pregled dogajanj v odprtem dostopu. V celoti ga kopiram v ta zapis:

Strokovno posvetovanje Prost dostop do dosezkov slovenskih znanstvenikov, Ljubljana, 27.-28. Ten. 2011

Strokovno srecanje Informacijska pismenost v visokem solstvu, Ljubljana, 16. 6. 2011

DEKLARACIJE, POLITIKE, ANALIZE STANJA, PROJEKTI

Neelie Kroes speech to the LIBER 40th annual conference, Barcelona

Open Science Project: Final Report

Research Communications Strategy

NWO and Open Access

Strategy for the OpenAccess.se programme 2011-2013

House of Commons – Peer review ter scientific publications – Science and Technology Committee

More than four million Spanish judicial opinions te open access

Public University of Navarre participates ter two European projects to promote open innovation ter universities and companies

Researchers of Tomorrow: A three year (BL/JISC) examine tracking the research behaviour of ‘Generation Y’ doctoral students

Article of the future

JISC Open Citations Project – Final Project Blog Postbode | JISC Open Citations

Pondering the Five W’s of Publication Funding – Who, What, When, Where, and Why

EIFL Open Access Program wins the sixth SPARC Europe Award for Outstanding Achievements ter Scholarly Communications

PLoS ONE named spil the fresh SPARC Innovator: Public Library of Science switches the face of open-access publishing, again

DOLOCILA USTANOV O OBVEZNEM SHRANJEVANJU OBJAV V REPOZITORIJE Ter PRIPOROCILA ZA OBJAVLJANJE V ODPRTIH REVIJAH

Emory University adopted an OA mandate

The University of Barcelona adopted an OA mandate

The University of Bath adopted an OA mandate

Washington University adopted an OA resolution

Karolinska Institutet adopted an open access policy

Ukraine’s Sumy State University adopted an OA mandate

Ukraine’s National University of Kyiv Mohyla Academy adopted an OA mandate ter October 2008

The UK Engineering &, Physical Sciences Research Council (EPSRC) officially adopted an OA mandate

Glej tudi e-posto na koncu tega obvestila.

The Development of Open Access Journal Publishing from 1993 to 2009

More than 10000 OJS Installations! | Public Skill Project

DEJAVNIKI VPLIVA ZA LETO 2010

More than one hundred BioMed Central journals now have influence factors

Influence factor of Four.976 just released for the International Journal of Nanomedicine, published by Dove Medical Press

2010 JCR gegevens out, Half of OB-GYN influence factor top Ten suggest open access option for authors

Fresh Journal of Physics celebrates Influence Factor success

PROBLEMATIKA NAROCNISKIH REVIJ

Reassessing the value proposition: very first steps towards a fair(er) price for scholarly journals

British Research Libraries Draw Line te Sand Overheen Journal Pricing

RLUK Develops Journal Subscription Analysis Device | RLUK

OpenDOAR reaches its’ 2000th Repository

Each month around 23 fresh additions are made to OpenDOAR, and 7 suggestions are rejected, due to not meeting our inclusion criteria. Thesis include being a journal webpagina, not containing open access materials and requiring a subscription to access content. Our utter criteria for inclusion can be found here: http://www.opendoar.org/about.html#scope

TU Delft Library: 25,000th upload to TU Delft Repository

Summary report on ",Geschreven Institutional Repository Survey",

Of the fifty four (54) responses 95.9% were from Four year/Masters and/or PhD granting universities with 92.3% of the IRs falling within the institutions’ libraries. The survey exposed that IRs report to a broad multiplicity of units within the libraries including the library administration, digital services or technical services. From thesis results it shows that IRs’ success may be more a function of the people driving the effort than its setting. From the question (#6) concerning which positions are involved with IR operations, the results demonstrate that te general there are about 3-4 people working on the IR. And ultimately, of the twelve (12) institutions reporting actual funding levels for their hardware, software and subscriptions, the range wasgoed $1000 to $110,000, with an average of $22,746.

Capacity building for OA repository administrators and managers: EIFL-OA – Plak – COAR online workshop | EIFL

Declaration sur l’open gegevens plus France

PLoS ONE: Who Shares? Who Doesn’t? Factors Associated with Openly Archiving Raw Research Gegevens

Abstract: Many initiatives encourage investigators to share their raw datasets te hopes of enhancing research efficiency and quality. Despite thesis investments of time and money, wij do not have a rigid grip of who openly shares raw research gegevens, who doesn’t, and which initiatives are correlated with high rates of gegevens sharing. Te this analysis I use bibliometric methods to identify patterns te the frequency with which investigators openly archive their raw gene expression microarray datasets after investigate publication. Automated methods identified 11,603 articles published inbetween 2000 and 2009 that describe the creation of gene expression microarray gegevens. Associated datasets ter best-practice repositories were found for 25% of thesis articles, enhancing from less than 5% ter 2001 to 30%–35% te 2007–2009. Accounting for sensitivity of the automated methods, approximately 45% of latest gene expression studies made their gegevens publicly available. [A]uthors were most likely to share gegevens if they had prior practice sharing or reusing gegevens, if their probe wasgoed published te an open access journal or a journal with a relatively strong gegevens sharing policy, or if the investigate wasgoed funded by a large number of NIH grants. Authors of studies on cancer and human subjects were least likely to make their datasets available. Thesis results suggest research gegevens sharing levels are still low and enhancing only leisurely, and gegevens is least available ter areas where it could make the thickest influence. Let’s learn from those with high rates of sharing to embrace the utter potential of our research output. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0018657

DuraSpace to Bring Cloud-Based Verhoging “Direct-to-Researchers”

PROSTO Ter ODPRTO DOSTOPNA UCNA TER STUDIJSKA GRADIVA

From Listig Rot to Web Sanctuary: Creating the Digital Educational Resource Archive (DERA)

ODPRTI BIBLIOGRAFSKI PODATKI

Final Product Postbode: Open Bibliography

BILTENI, BIBLIOGRAFIJE, DOGODKI

Building and Sustaining Alternative Scholarly Publishing Projects Around the World

Sent: Monday, July 11, 2011 7:22 PM

To: SOAF postbode, BOAI Forum postbode

Subject: [BOAI] Randy Schekman to Lead Fresh Open Access Journal

Randy Schekman to Lead Fresh Journal

About the Howard Hughes Medical Institute

The Howard Hughes Medical Institute plays a powerful role te advancing scientific research and education te the United States. Its scientists, located across the United States and around the world, have made significant discoveries that advance both human health and our fundamental understanding of biology. The Institute also aims to convert science education into a creative, interdisciplinary endeavor that reflects the excitement of real research.

The Max Planck Society for the Advancement of Science is an independent, non-profit research organization. The primary objective of the Max Planck Society is to promote research at its own institutes. The Max Planck institutes perform basic research ter the rente of the general public te the natural sciences, life sciences, social sciences, and the humanities. Presently, the Max Planck Society operates 80 institutes, four of which are ter Italy, the Netherlands and the USA.

The Wellcome Trust is a global charitable foundation dedicated to achieving extreme improvements te human and animal health. It supports the brightest minds ter biomedical research and the medical humanities. The Trust’s breadth of support includes public engagement, education and the application of research to improve health. It is independent of both political and commercial interests.

Sent: Tuesday, July 05, 2011 Five:14 PM

To: SOAF postbode, BOAI Forum postbode

Subject: [BOAI] Open Biology – open for business[Forwarding from the Royal Society. –Peter Suber.]

Announcing the launch of a fresh open access journal from the Royal Society

Importantly, the Open Biology Editors and Editorial Houtvezelplaat are practising scientists who aim to provide a journal that will serve their respective communities. They will actively engage te identifying excellent papers, selecting referees and steering the overall direction of the journal. Our intention is to publish research of the highest quality and to ensure a fair and speedy review process without recourse to unnecessary rounds of revision. Articles will include a ondergrens of supplementary material, introduced separately from the main text.

Author benefits include:

If you would like your research peer-reviewed fairly, published rapidly and disseminated widely, please submit your next research article to Open Biology. For further information on the journal, browse the Open Biology web pages or voeling Victoria Millen.

Open Biology represents the Royal Society’s very first fully open access journal. You can find out more about the Royal Society’s policy on open access by visiting our webstek.

Sent: Thursday, June 30, 2011 Four:42 PM

To: SOAF postbode, BOAI Forum postbode

Subject: [BOAI] Versita Open te Scandinavia – press release

Versita Open Expands to Scandinavia

Very first Scandinavian Journals Join Versita Open

Related movie: What is a BitCoin? Explained – Tech Tips


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *